10008

عزیز مامان

این روز ها دهه ی آخر ماه صفر را سپری می کنیم

ماهی که وقتی پایانش را به رسول خدا خبر می دادند رسول خدا خوشحال می شد.

این ماه، ماه اندوه اهل البیت است

خانم طلای مامان

دوستی و عشق به این خاندان

و پیروی از راه و رسم زندگی شان

باعث شادی و سعادت این دنیا و آن دنیا می شود.

امیدوارم راه رسم زندگی ات را بر طبق الگوی زندگی این عزیزان پی ریزی کنی.

/ 1 نظر / 7 بازدید