10007

عزیز مادر

هیچ وقت به کسی تهمت نا روا نزن

حتی اگر از انجام کار ناشایست فردی آگاه شدی آن عمل ناشایست را جایی بازگو نکن

هیچ بنده ی خدایی را از مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی و لاییک ... را انسانی نالایق و دارای صفات اخلاقی بد به شمار نیاور.

آن هار ا با اسامی و القاب نا روا مورد خطاب قرار نده.

به آن ها احترام بگذار

خوبی آن ها را با خوبی و

بدی آن ها را اگر فردی بود با نهایت صبر و بردباری با خوبی و زیبایی جواب بده

زیرا دین زیبای اسلام (که مسلما از مسلمانی بعضی مسلمانان به دور است) دین مرحمت و دوستی و دوست داشتن است

در غیر این صورت (در صورتی که بدی که نسبت به تو شده است جنبه اجتماعی و عمومی داشته باشد) با نهایت ادب و متانت بدی آن ها را با عدالت جواب بده

زیرا این بدی فقط به تو بر نمی گردد و اجتماع تو را نیز تحت تاثیر قرار می دهد

پس باید آثار بدی را از اجتماع خود دور کنی.

/ 1 نظر / 4 بازدید
فري

سلام به خانوم خانومایی گه انقدر حرفای قشنگ به دخملیش می زنه و به ما هم خبر نمی ده!!! ترمه به روزه عزیزم