10017

خانمی مامان

دختر نازم

دنیا پر است از دروغ و کلک

پر از دورویی و دودوزه بازی

تمام تلاش خودتو به کار بگیر تا هیچ وقت اسیر این

دورویی ها

دروغ ها و

کلک ها

نشی.

و تمام تلاشت و به کار بگیر تا هیچ وقت خودت جزء این دورویی ها و دروغ ها و کلک ها نباشی.

تمام سعی خودتو به کار بگیر تا برای همه مورد اعتماد باشی

حتی دشمنت.

هیچ رازی و

حتی اگر همه ی عالم دست به دست هم دادند تا با بر ملا کردن راست و دروغ زندگیت تو رو رسوای خاص و عام کنند

بر ملا نکن

حتی اگر با برملا شدن اون راز آبروی تو خریده میشه

بزار آبروی تو بره

ولی رسم جوون مردی و راز داری از بین نره.

همیشه سعی کن تو اخرین نفری باشی که راز کسی و میشنوه.ماچقلب

/ 1 نظر / 81 بازدید
عمو جونه بد! (به قول سبحان)

آدرس ایمیل رو ننوشتم تا نتونی حدس بزنی کدوم دایی جونتم.