10002

دختر عزیزم

همیشه برای قدم گذاشتن در راه های جدید و طی نمودن راه های فعلی به عقل خودت رجوع کن.

با تحلیل گذشته خود و مرتبط کردن آن با حال خود آینده خود را رقم بزن.

هروقت و هرجا مستاصل ماندی انسان های معتمدی را پیدا کن با آنها مشورت و بعد جواب مشورت را تحلیل کن،

اگر با عقلت سازگار بود انجامش بده

 و الا راه های دیگری را امتحان کن.

با افراد دیگری مشورت کن

تا راه  صحیح را به وضوح روبه روی خود ببینی

 هر وقت و هر کجا فهمیدی که راهی را که طی نموده ای اشتباه بوده است

بدون هیچ خجالت و نا امیدی بازگرد و دوباره شروع به تصمیم گیری کن

و دوباره شروع کن و راه نویی را پیش گیر.

برگشتن هیچ وقت مایه ی سر افکندگی نیست.

حتی زمانی که معتمدترین مشاورت به تو گوشزد کرده بود که راهی که در پیش گرفتی نادرست است

هیچ گاه از تصمیم گیری های عقلانیت شرمگین مباش

حتی اگر گذشت زمان خطا بودن آن را اثبات کند.

زیرا این تصمیم ها به تو ثابت می کنند که تو نیز قادر به فکر کردن و تصمیم گرفتن هستی

پس هیچ گاه این قدرت خود را در صندوقچه تقلید کورکورانه قرار نده

و خود را در زمره افرادی که نمی خواهند فکر کنند قرار نده.

عزیزم دخترک نازم

همیشه و همه جا به فکر و قدرت تفکر خود بها بده

ولی در هرجا و هر مکانی افکارت را بیان نکن

فقط جایی که گنجایش و ظرفیت شنیدن آن وجود دارد آن ها را به زبان بیاور

حتی اگر آن مکان دفتری کوچک باشد

همیشه سعی کن تا قدرت و توان خود را صرف مجادله و بحث های بیهوده با افراد کم ظرفیت،حسود، بی فکر و بدون قدرت تعقل نکن.

/ 1 نظر / 9 بازدید