10016

خانمی، دختر ناز و گلم

زندگی پر است از تلخی، تلخ کامی، نابرابری، شکست، سختی و مشقت

اصلا انسان در سختی و مشقت به وجود می آید و آمده است و خواهد آمد.

دختر نازم

سختی ها و مشقت های زندگی شاید درد آور و ناراحت کننده باشند

ولی کشنده و نابودگر نیستند

مگر اینکه باعث یاس و ناامیدی ات شوند.

آن وقت است که نابود خواهی شد

ولی انسان های بزرگ از همه ی این سختی ها و مشقت ها درس آموخته اند

و آن سختی ها را سکویی برای پرواز قرار داده اند

بر روی آن ایستادند و اجازه ندادند سختی پایش را بروی صورتشان قرار دهد

بالهای خود را گشودند و اوج گرفتند

و نمی دانی در آن ارتفاع سختی و مشقت به آن عظیمی چقدر حقیر و کوچک می شود

عزیزم

هر چقدر که در زندگی پیش میروی با سختی های جدید آشنا میشوی

و با آن ها دست و پنجه نرم میکنی

و وقتی به گذشته و سختی های گذشته نگاه میکنی

آنها در نظرت کوچک می آیند

و در آینده ای دورتر تبدیل به خاطرات خوشی از گذشته می شوند

خانمی من وقتی قرار است در آینده ای نه چندان دور این اتفاقاتی که در نظرت سخت و مشقت بار و غیر قابل تحمل هستند

به خاطرات خوش تبدیل شوند

پس چرا خودت را به خاطر خاطرات خوش ناراحت و غمگین و دلسرد کنی؟؟؟!!!!

همیشه به همه اتفاقات با دید مثبت نگاه کن

خیلی از اتفاقاتی که همه به دید یک مشکل به آن نگاه می کنند الزاما مشکل نیست

بلکه بر عکس یک فرصت برای رسیدن به اهدافت است

پس همیشه امیدوار باش و پرتلاش

/ 1 نظر / 54 بازدید
masuod

..سلام دوست من ~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ وبلاگت باحاله.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~عزيز من. ~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ به من هم يك~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سري~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~ميزني~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~..گلم..~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$