20002

خانم طلا

سختی های زندگی معمولا بر دوش مرداست

این به این معنی نیست که زن سختی توی زندگی تحمل نمی کنه

نه

زن و مرد توی زندگی مثل دو تیکه الوار هستند که به هم به شکل مثلث تکیه داده شده اند

مرد اونیه که رو به باد ایستاده و زن اونی که مرد بهش تکیه داده

وقتی ضربه های شلاق مانند باد شدید میشه زن هم فشار و حس میکنه

ولی

سختی اصلی برای مرده که رو به باد سرد و تند ایستاده

اگه زن نخواد سختی  که بر دوشش هست تحمل کنه و  از زیر بار و فشارهای زندگی شونه خالی کنه

اولین اثر این کار به خودش بر می گرده

هر دو الوار با هم روز زمین می افتند

اون وقت زندگی هردو نابود میشه

خانمی من

هیچ وقت توی سختیا نق نزن و غرغر نکن

گله و شکایت نکن

مرد خودش از سختیا و کمی و کاستی ها خبر داره

می دونه توی خونه کمبود ها چیه

ولی مشکلات پیش اومده باید حل بشه

خانمی من تحمل کن صبور باش

اگه جا بزنی و صحنه و خالی کنی

هم خودت هم شریک زندگیت با هم از بین میرید

خانمی من

زندگی بدون صبوری زندگی نیست

یه صحنه جنگه.

براتون آرزوی بهترین ها رو دارم

خانمی من.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید