10004

دخترکم، عزیز دل مامان

همیشه مواظب دلت باش،

مواظب باش تا به راحتی تسلیم هر حرف محبت آمیز و هر ابراز عشق و علاقه ای نشود.

دروازه قلبت را از فولاد ایمان بساز و

بر بالای برجهای قلعه قلبت سربازان اعتقاد و تفکر را قرار بده و

کودکان و زنان احساس را در خانه های کوچک قلبت ساکن کن.

هرگاه تیرهای خدعه و نیرنگ به سمت دروازه های قلبت نشانه می روند

با سربازان عقل و اعتقاد از کودکان و زنان احساس مواظبت کن.

در روزهای آفتابی صلح و دوستی آن ها را راحت و آسوده در فضای دل انگیز قلبت رها کن

تا با آنها بتوانی از این آفتاب دل انگیز نهایت استفاده را ببری.

/ 0 نظر / 7 بازدید